Duben 2007

"Jsme čistá obec?"

23. dubna 2007 v 6:51 školní rok 2006/2007
16. - 20. 4. 2007 - Ekologický týden "Jsme čistá obec?"
Na tuto otázku hledali odpověď žáci a učitelky první až čtvrté třídy Základní školy v Senici na Hané v týdnu od 16. do 22.dubna 2007. Celý týdenní projekt směřoval k oslavám Dne Země, který se slaví celosvětově již 37 let.
Žáci plnili řadu úkolů, zamýšleli se nad otázkami skládkování, třídění odpadů, poznávali přírodu, učili se spolupracovat a vhodně prezentovat svoje pozorování a řešení úkolů, vypracovali anketu, jak se zachází s odpady v jejich domácnostech atd.
Všemi dny je provázel příběh o poutníkovi, který se vydal do světa a pomáhal a radil, jak se chovat.
Pondělí 16.4.2007: Uvítala nás písnička Chválím Tě, Země má, která se stala naší hymnou. Následovalo rozdělení žáků do skupin. Pomocí 73 dílků (počet žáků naší školy) vzniklo 8 skupin, kdy v každé byli zástupci první, druhé, třetí i čtvrté třídy. Názvy skupin byly-Voda, Vzduch, Půda, Savci, Rostliny, Hmyz, Ptáci a Lidé. Každá skupina si zvolila svého mluvčího, vytvořila heslo a domluvila si svoji hymnu. Všech 73 dílků se postupně složilo do obrazců, které daly dohromady tvar Země.
Každý žák dostal anketní list, díky kterému chceme zjistit, jak se nakládá s odpady v domácnostech našich dětí. Začátek zkoumání připadlo právě na pondělí.
Úterý 17.4.2007: Po písničce a zopakování hesel následovala společná skupinová práce. Úkolem bylo vytvořit koláž z donesených obrázků, vznikly krásné barevné symboly jednotlivých skupin - řeka, mraky, člověk, motýl, zajíc, květiny, ptáci a hromádka hlíny.
Příběh o poutníkovi pokračoval v odhalování vesnice. Kromě sbírání odpadků a úklidu hřiště, jsme pozorovali, co by se dalo vylepšit v obci, co nám chybí.
S pocitem dobře odvedené práce jsme se rozešli na oběd.
Středa 18.4.2007: Dnes nás poutník zavedl do skalního města, ve kterém našel očarované lidi a přemýšlel, jak jim pomoci. Co je očarovalo? Odpověď šel hledat do skály, kde ho omámila záře drahokamů.A s drahokamem si pohráli i naši malí poutníci. Vytvořili diamant s danými slovy a na svoji obkreslenou a vystřiženou ruku napsali přání Zemi (každá skupina hledala, co popřát Zemi ve své oblasti -voda, vzduch,..).
Vystřižená přáníčka lemují vytvořenou Zeměkouli.
Čtvrtek 19.4.2007: Poutník nás zavedl zpět do vesnice pro ostatní lidi, aby teplem svých rukou pomohli zrušit očarování. Nabiti lidskou energií se i naši žáci vydali řešit docela závažné otázky:
1. Kdy je správné zabít srnu?
2. Kdy je správné utrhnout větvičku vrby?
3. Kdy je správné se více zamýšlet nad přírodou?
4. Kdy je správné nešetřit vodou?
K našemu milému překvapení se objevily velmi hodnotné odpovědi. Upozorňujeme, otázky byly položeny dětem 6 až 10-ti letým…
Významnou část dnešního dne jsme věnovali činnosti výtvarné. Navrhovali jsme plakáty s tematikou ochrany životního prostředí.
Pátek 20.4.2007: Pátek byl posledním společným dnem. Ráno jsme se sešli v 1.třídě a jednoslovně zhodnotili čtvrteční den. Slova jako: žůzo, super, líbilo, plakát, radost, malování, pohoda, kamarádi,…byla zadostiučiněním nám, učitelkám, které jsme tyto aktivity připravovaly. Opět jsme si zazpívali písničku Chválím Tě, Země má, která nás naladila do závěrečné části příběhu. Jak jinak než dobře, by měl takový příběh skončit. Náš poutník zdárně došel do cíle, vysvobodil pomyslným slunečním zrnkem začarované lidi a vydal se dál světem pomáhat jiným potřebným.
Pro umocnění myšlenky jsme si celý příběh ještě po částech zahráli formou pantomimy.
Dnes nás čekal velký vědomostní kvíz, na kterém skupiny pracovaly. Museli najít správné odpovědi na 30 otázek z oblasti přírody. Tajenkou byla moudrá věta:
Chraňme si naši přírodu! Je nás všech!
Po svačince, která už proběhla na hřišti za školou formou opékání,
byly připraveny smyslové aktivity. Nejprve skupiny nalepily paletky z přírodnin tak, že každé vzniklo jedno písmeno - P A V U Č I N A ( to ještě ale žádný z nich netušil, že jim vznikne toto slovo).
Další aktivita byla hmatová a popisná. Se zavázanýma očima dostal každý malý poutník do ruky jeden předmět - ořech, fazoli, burský oříšek, pistáciový oříšek, cibulku nebo šišku a slovním popisem se měly vytvořit skupiny se stejnými předměty. Přestože foukal silný vítr, který nám bral od pusy slova, všichni se zařadili.
Významným smyslem je i chuť a tu si žáci vyzkoušeli. Ochutnávali chleba s pažitkovým pomazánkovým máslem.Výraznou chuť pažitky většina poznala a velmi si na výborném měkkém chlebu pochutnala. Recept je zcela jednoduchý: čerstvý chléb, pomazánkové máslo a jemně nakrájená pažitka z maminčiny nebo babiččiny zahrádky.
Po této ochutnávací aktivitě jsme se přesunuli zpět k přírodním paletkám a z osmi vytvořených písmen žáci skládali slovo. Tak vznikla pavučina - symbol propojenosti, pospolitosti, ale i něžnosti a jemnosti a také název školy v přírodě, která nás čeká na přelomu května a června.
Živá pavučina o průměru asi deseti metrů vznikla z těl všech malých poutníků.
Mezitím, co se tento symbol soudržnosti tvořil, přiběhli zástupci tříd s dopisem od samotné Země. Ta všem poděkovala za práci a popřála všem život v čistém a příjemném prostředí a všem poslala malý dáreček - malovanou Zemi.
Loučení proběhlo písničkou, kterou dnes již zpívali i malí prvňáčci, kterým se během týdenního opakování vryla do paměti.
S přáním pěkně prožitého víkendu jsme se rozešli domů a na oběd.
Pondělí 23.4.2007: Pondělkem to začalo, pondělkem to končí. Dnes se shromáždily ankety o třídění odpadu a žáci 4.třídy je vyhodnotili a statisticky zpracovali.
Snad se po těchto prožitkových aktivitách stanou naši poutníci všímavější, snad si budou více uvědomovat nutnost šetřit a chránit přírodu. Tím, že se sami podíleli na úklidu vesnice si snad dají větší pozor při ledabylém odhazování odpadků, lámání větví či trhání kytiček.
Vznikla řada pěkných básniček, vypravování a obrázků, i nápadů, co by se v obci dalo vylepšit, objevila se i ocenění za výsadbu nových stromků v obci.
Tento projekt byl součástí celoročního projektu Poznáváme svět všemi smysly aneb báječná, modrá, živá planeta.
Na závěr nabízíme slogan, který je vlastní tvorbou našich žáků:
Chraň přírodu ! Chráníš i své zdraví!
Jsme čistá obec?
Toto je název projektu, který proběhl na naší škole od 16. do 22. dubna 2007 a zúčastnili se ho žáci 1. - 4. ročníku.
Součástí našeho týdenního projektu byl úklid obce, sběr papíru a anketa.
Tato anketa byla zaměřena na třídění odpadu v obci. Vždyť když hodíme na zem papír, rozpadne se až za 3 měsíce, pokud ho nikdo nezvedne. Banánová slupka vydrží 5 měsíců, žvýkačka 5 let a igelitový sáček dokonce 100 let.
Naší ankety se zúčastnilo 69 domácností. Tázaní odpovídali na připravené otázky a ty potom žáci čtvrtého ročníku statisticky zpracovali.
Zjistili jsme, že všechny zkoumané domácnosti třídí odpad. Za jeden týden vyhodí do kontejneru 1022 plastových lahví, 827 kelímků, 287 kusů skla a asi 823 kg organického odpadu.
Nejvíce nás zaujal počet vyhozených plastových lahví. Vypočítali jsme, že průměrně každá domácnost vyhodí dvě plastové láhve denně. To znamená asi 730 plastových láhví ročně. A pokud bychom vzali takových domácností 400 (počet domácností v Senici na Hané), vyhodí 292 000 láhví ročně.
43 % dotazovaných si myslí, že je v obci dostatek kontejnerů i odpadkových košů a 51 % je s čistotou v obci spokojeno.
Po vyhodnocení ankety můžeme říct, že nám všem není životní prostředí lhostejné, třídíme odpad, sbíráme papír a snažíme se řídit mottem:
"CHRAŇME NAŠI PŘÍRODU - JE NÁS VŠECH!"

Den stromů

17. dubna 2007 v 7:15 školní rok 2006/2007
20. 10. 2006 - Den stromů
Každá třída si připravila vlastní projektový den. Děti se seznamovaly se stromy ve svém okolí. Pro prvňáčky připravili část tohoto dne žáci čtvrté třídy /pohádka o Ořechovém lese, Cesta za kouzelným stromem - stanoviště v parku/.
V druhé polovině vyučování proběhla drakiáda. Draků se sešlo mnoho a letos dokonce i létaly.

ZOO Kopeček

17. dubna 2007 v 7:10 školní rok 2006/2007
26. 9. 2006 - Návštěva zoologické zahrady na Svatém Kopečku
Při návštěvě zoologické zahrady na Kopečku se děti zaměřily na živočichy svého kontinentu a výběr zvířete vhodného pro adopci.
Děti a učitelé vybrali částku 4 500 Kč, kterou sponzorují klokana rudého a damana stepního.

Poznáváme svět všemi smysly

17. dubna 2007 v 7:08 školní rok 2006/2007
25. 9. 2006 - Zahájení celoročního projektu "Poznáváme svět všemi smysly"
Celý letošní školní rok proběhne v duchu projektu "Poznáváme svět všemi smysly". Každá třída má přidělený jeden kontinent /1. tř. - Austrálie, 2. tř. - Asie, 3. tř. - Afrika, 4. tř. - Amerika/, se kterým bude v průběhu roku seznamovat své kamarády. Evropa jsme všichni-ČR.

Maškarní karneval

17. dubna 2007 v 7:05 školní rok 2006/2007
31. 3. 2007 - Maškarní karneval
Jako každý rok pořádá SRPŠ při ZŠ Senice na Hané maškarní karneval. Po loňském úspěchu šaška Vikiho jej zástupci SRPŠ opět vybrali jako průvodce tohoto odpoledne. První část patřila žákům MŠ a 1. stupně ZŠ a druhá část byla určena pro žáky starší, kteří měli možnost se bavit při diskotéce.

Den knihy

17. dubna 2007 v 7:04 školní rok 2006/2007
30. 3. 2007 - Slavnostní den knihy
"Knížky máme všichni rádi, jsou to naši kamarádi."
Další jarní akce směřovaly k oslavě Měsíce knihy. Nejprve žáci navštívili místní knihovnu, kde nejen besedovali s paní knihovnicí, ale vyhledávali si vhodné básničky pro recitační soutěž. Měli také možnost si vybrat známé či méně známé knižní hrdiny, které formou hádanky, pantomimy nebo dramatizace představili svým kamarádům na slavnostním dni 30. března 2007.
Tento den netradičně zahájil duch Hanse Christiana Andersena, který se náhle objevil, aby pozdravil všechny čtenáře a popřál jim nejen radost ze čtení, ale i dobrou paměť, jistý hlas a pozorné posluchače při školním kole recitační soutěže.
Soutěže se zúčastnilo 43 žáků, z nichž dvanáct postoupilo do obvodního kola. Objevovaly se básně nejen klasiků - Seifert, Hrubín …, ale i současných autorů - Žáček, Černík, Kratochvíl atd.
Své oblíbené knižní hrdiny děti zpracovávaly i výtvarně a nejlepší práce byly vystaveny na knižním veletrhu LIBRI Olomouc 2007. Dokonce získaly v kategorii základních škol první i druhé místo a prvňáčci zvláštní ocenění za kolektivní práci.

Vítání jara

17. dubna 2007 v 7:04 školní rok 2006/2007
23. 3. 2007 - Vítání jara /Vynášení Smrtky/
"Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?"
S těmito slovy se vydalo 73 žáků 1. - 4. ročníku malé venkovské školy v Senici na Hané na pochod vesnicí. Průvod vedla skupinka chlapců, která nesla symbol zimy - Smrtku. Cestou děti zpívaly, recitovaly a rozdávaly přáníčka kolemjdoucím. S kratičkým pásmem se žáci předvedli na náměstí a dále pokračovali k říčce Blatě.
Na jejím břehu za vesnicí se všichni rozloučili se zimou a symbol zimy - Smrtku, Moranu, Mořenu - "hodili" do vody. Partu hochů vystřídala skupina děvčat s nazdobeným létečkem a průvod se vrátil zpět do školy.

Návštěva místní knihovny

17. dubna 2007 v 7:03 školní rok 2006/2007
19. - 26. 3. 2007 - Návštěva místní knihovny
Tento týden se jednotlivé třídy vypravily do místní knihovny, kde společně s paní knihovnicí besedovaly o knihách, autorech a ilustrátorech. 1. třída se seznámila s provozem knihovny a českým spisovatelem a ilustrátorem Ondřejem Sekorou. 2. třída si povídala o pohádkách, 3. třída o pověstech a 4. třída o dobrodružné literatuře.

Beseda s policií ČR

17. dubna 2007 v 7:03 školní rok 2006/2007
20. 2. 2007 - Beseda s příslušníkem policie ČR
V úterý 20.2. nás třeťáky navštívil příslušník policie ČR nadpraporčík Petr Skřivánek, aby nás poučil o chování na silnici, protože budeme mít 10 let a budeme moci jezdit na kole sami. V diskusi jsme mu pokládali různé dotazy a on ochotně odpovídal. Dozvěděli jsme se řadu nových informací. Potom jsme společně složili tuto básničku.

Zápis do 1. ročníku

17. dubna 2007 v 7:02 školní rok 2006/2007
9. 2. 2007 - Zápis do prvního ročníku
"Vyšel malý mraveneček, ví to celá Senice,
táta s mámou přejí štěstí, radují se velice…"
To byla slova písničky, kterou nově příchozí předškoláčky a jejich rodiče vítaly paní učitelky z malé školy v Senici na Hané. Byl pátek 9.února 2007 a konal se zápis dětí do 1.třídy.
Během odpoledne se tady vystřídalo 25 kluků a holčiček, kteří s Ferdíky, Beruškami, indiány a dalšími obyvateli naší modré planety procházeli naším zmenšeným světem. Vyznačená mravenčí cestička je malovaným lesem přivedla do Afriky, kde plnili psací úkoly a stavěli pyramidy. Podzemní cestičkou prolezli až do Ameriky, kde si zahráli na stopaře a prokázali zdatnost při poznávání geometrických tvarů, v Austrálii si zaskákali jako klokani a rozfoukáním kouzelné květiny byli přeneseni zpět domů, do světa básniček, písniček, pohádek a běžných dětských her. Přestože jim zatím chybí zkušenosti, plnili zadávané úkoly snaživě, spolupracovali, radili si, pomáhali.
Každý žáček si tady prožil asi hodinu cestování, soustředění, povídání, her, písniček a jiných legrácek. Obdarováni dárečky z dílny starších kamarádů se se svými rodiči vydali tento slavnostní den oslavit domů.
Snad je škola zaujala a budou se do ní v září 2007 těšit.