Duben 2007

Ekologické středisko Sluňákov

17. dubna 2007 v 7:01 školní rok 2006/2007
1. 2., 7. 2., 26. 2. 2007 - Sluňákov
Už tradičně se všechny třídy 1. - 4. ročníku během školního roku několikrát vypraví do Horky na Moravě, kde sídlí ekologické středisko Sluňákov. Letos jsme v prvním pololetí nemohli Sluňákov navštívit, protože se dokončovala stavba nového ekologického centra.
Tentokrát jeli do Horky prvňáčci na program Koulelo se, koulelo o ročních obdobích a čtvrťáci na Hmyz a Léčivé rostliny.

Slavnostní předávání vysvědčení

17. dubna 2007 v 6:59 školní rok 2006/2007
31. 1. 2007 - Slavnostní předávání vysvědčení
Své první vysvědčení si za účasti rodičů, prarodičů a pana ředitele převzali naši nejmenší - prvňáčci. S přáním a malým talismanem pro štěstí je přišli pozdravit i čtvrťáci.

Dopravní výchova ve 4. ročníku

17. dubna 2007 v 6:59 školní rok 2006/2007
31. 1. 2007 - Dopravní výchova
Druhá schůzka v rámci akce "Dopravní výchova ve 4. ročníku" se uskutečnila v den pololetního vysvědčení. Tentokrát nás navštívili paní Odstrčilová a pan Skřivánek - dopravní policista z Olomouce. Čtvrťáci si zopakovali značky, řešení dopravních situací a vyzkoušeli si náročnost dopravního testu. Teď už nás na jaře čeká jen dopravní hřiště a závěrečná zkouška.

Návštěva ekologického střediska Sluňákov

17. dubna 2007 v 6:58 školní rok 2006/2007
22., 25. 1. - Sluňákov
Už tradičně se všechny třídy 1. - 4. ročníku během školního roku několikrát vypraví do Horky na Moravě, kde sídlí ekologické středisko Sluňákov. Letos jsme v prvním pololetí nemohli Sluňákov navštívit, protože se dokončovala stavba nového ekologického centra.
Jako první pojedou do Horky druháci na program Stateček a po nich žáci čtvrté třídy na program Vodní hrátky.

Schůzka s rodiči předškoláků

17. dubna 2007 v 6:57 školní rok 2006/2007
16. 1. 2007 - Schůzka s rodiči předškoláků
Asi 25 rodičů budoucích žáků první třídy se sešlo v ZŠ Senice na Hané. Paní učitelky je seznámily se školním vzdělávacím programem, s testy školní zralosti a s průběhem zápisu do 1. třídy. Rodiče měli možnost vyjádřit v anketě "Jakou školu by chtěli mít".

Vánoční besídky

17. dubna 2007 v 6:56 školní rok 2006/2007
22. 12. 2006 - Třídní besídky
Po velké přestávce si děti v každé třídě rozdaly dárečky u rozsvíceného stromečku. Jako vyvrcholení "Andělského týdne" , během kterého si žáci čtvrté třídy všímali prvňáčků a zjišťovali jejich dobré vlastnosti, bylo společné posezení žáků 1. a 4. ročníku. Tady každý čtvrťák jako strážný anděl vybraného prvňáčka chválil a odměňoval.

Vánoční koncert

17. dubna 2007 v 6:56 školní rok 2006/2007
21. 12. 2006 - Vánoční koncert
Jako každoročně nám vánoční atmosféru příjemně doplnili rodiče našich žáků manželé Grootovi. Zahráli na fagot a příčnou flétnu několik známých i méně známých vánočních skladeb.

Vánoční spaní ve škole

17. dubna 2007 v 6:55 školní rok 2006/2007
21. 12. 2006 - Vánoční nocování ve škole
Žáci čtvrtého ročníku se sešli v 17.00 h ve škole, kde začal večerní program. Společné hry, tancování a večerní vycházku za pokladem završilo společné rozdávání dárečků u stromečku.

Vánoční rozjímání

17. dubna 2007 v 6:54 školní rok 2006/2007
20. 12. 2006 - Vánoční rozjímání
Především žáci 1. stupně doplněni několika žáky 2. stupně vytvořili pravou vánoční atmosféru v kostele sv. Máří Magdaleny v Senici na Hané. V podvečerním čase předvedli literární, hudební a dramatické pásmo nazvané "Vánoční rozjímání". Na závěr zazpívali společně se sborem učitelek naší školy.

Den otevřených dveří

17. dubna 2007 v 6:54 školní rok 2006/2007
20. 12. 2006 - Den otevřených dveří
Od 8.00 h do 15.30 h si přišlo prohlédnout naši školu 98 návštěvníků. Přivítala je služba u dveří, kterou zajišťovali žáci 3. a 4. ročníku. Ti se také příchozím hostům věnovali a provedli je po škole. Návštěvníci zavítali do tříd, podívali se na práci žáků v hodinách, a sami měli možnost zapojit se do výuky. Prohlédli si kroniky, práce žáků a podepsali se do pamětních listů, kam někteří připsali své pocity a dojmy z prohlídky.