Květen 2007

Obvodní kolo Atletického trojboje

22. května 2007 v 12:54 školní rok 2006/2007
V úterý 22.5. 2007 se 18 žáků 1. stupně vydalo do Litovle na atletické závody. Sluníčko krásně svítilo a děti se velmi těšily na zápolení s žáky obvodních škol. Závodu se zúčastnilo 6 škol - Bílá Lhota, Litovel Jungmannova, Litovel Vítězná, Luká, Pňovice a Senice na Hané.

Naši školu reprezentovali tito žáci:
3. třídu - David Hanák, Ivana Mlčochová, Anna Navrátilová, Dominik Staněk, Jana Vrzalová a Karel Zbořil
4. třídu - Klára Doláková, Jan Lakomý, Hana Maksantová, Jan Navrátil, Jakub Skládal a Kateřina Štafová
5. třídu - Patrik Hynek, Markéta Kučerová, Nikola Kvapilová, Karel Novotný, Daniel Smička a Hana Vilimcová

Umístění našich žáků bylo velmi pěkné. Třeťáci obsadili 1. místo a postupují do okresního kola, které proběhne 11. 6. v Olomouci. Přejeme jim i zde ty nejlepší výsledky. Čtvrťáci i páťáci skončili na 3. místě.
Ve velkém horku děti ze sebe vydaly ty nejlepší výkony a všichni si zaslouží obrovskou pochvalu. Svá vítězství oslavily hned v litovelské cukrárně.
Sportovní výlet se nám vydařil. Odjíždíme se třemi diplomy.

Školní výlet 4. třídy - VODA A NEBE

22. května 2007 v 12:44 školní rok 2006/2007
V pondělí 21. května 2007 žáci čtvrté třídy vyrazili na školní výlet do Lanového centra v Olomouci. První část programu - sjezd řeky Moravy na raftu, zvládli skvěle jako zkušení vodáci a druhou část - aktivity v Lanovém centru ještě lépe. Vždyť zdolávat překážky v osmi metrech nad zemí není nic jednoduchého. A jak výlet probíhal?
NÁŠ KRÁSNÝ DEN
Jan Prucek, Petr Konečný
Ráno jsme se všichni sešli,
celou Olomouc jsem prošli.
Na náměstí došli,
vedrem málem pošli.
Odjeli jsme autobusem,
k vodě utíkali klusem.
Tam jsme pádla dostali,
přes most rychle spěchali.
Na raftu jsme vodu sjeli,
oblečení mokré měli.
Oblečení na sluníčku
uschlo rychle za chviličku.
Na louce jsme posvačili,
k lanovému centru dorazili.
Svaly jsme si namáhali,
strach svůj jsme přemáhali.
To je konec naší básně,
na výletě bylo krásně!

Návštěva místní knihovny v Senici na Hané

22. května 2007 v 11:35 | Eva Juříková |  školní rok 2006/2007
Dne 15.5.2007 navštívila školní družina místní knihovnu v Senici na Hané. Paní knihovnice Lenka Tobiášová si připravila pro děti krásné povídání o autorech a ilustrátorech dětských knížek. Na závěr návštěvy si mohly děti prověřit své znalosti malým kvízem.

Výlet přírodovědného kroužku a školní družiny

22. května 2007 v 11:29 | Eva Juříková |  školní rok 2006/2007
Dne 4. května 2007 jsme s dětmi ze školní družiny a přírodovědného kroužku navštívili tropické skleníky na výstavišti Flora v Olomouci. Měli jsme možnost si z blízka prohlédnout palmy, citrusy a kaktusy, které ohromily nejen svou krásou, ale i vůní. Především nás ale zaujali hadi, pavouci, krokodýli, andulky a papoušci.

Cvičení v přírodě

14. května 2007 v 17:10 školní rok 2006/2007

Cvičení v přírodě

V pondělí 7.5.2007 se vydalo osm skupin žáků 1. až 5.ročníku k polodenní vycházce plné úkolů. Úkoly se týkaly zdravovědy, evakuace, orientace v terénu, bezpečnosti, určoval se azimut a luštila luštěnka. Základem byla spolupráce, komunikace, čtení s porozuměním a práce ve věkově různorodých skupinách. Po asi dvouhodinové cestě vesnicí a za jejími humny jsme došli do cíle - na hřiště do Hliník. Tady jsme úkoly vyhodnotili, opekli jsme si bezpečně dobrou svačinku a vydali se na zpáteční cestu. Cvičení se podařilo a určitě k tomu přispělo i skvělé sluníčkové počasí.

Kinderiáda

12. května 2007 v 22:48 školní rok 2006/2007
17. 10. 2006 - Kinderiáda
Dva zástupci /dívka, chlapec/ z každé třídy reprezentovali naši školu v atletických disciplínách.
Výsledky: ZŠ Senice na Hané 23. místo /celkový počet 31 družstev/
Karel Zbořil /3. tř./ 3. místo v běhu na 60 metrů
5. místo v hodu plným míčem
Anna Navrátilová /3. tř./ 2. místo v hodu plným míčem

Svátek Slabikáře

8. května 2007 v 19:06 | Jana Barabášová |  školní rok 2006/2007
Svátek Slabikáře
"Děkujeme Ti Slabikáři, že jsi nás naučil číst!"
Ve čtvrtek 3.května 2007 za nádherného slunečného počasí se do malé školy v Senici na Hané v odpoledních hodinách scházeli rodiče, prarodiče a s nimi jejich prvňáčci, kteří slavili svůj velký den. Všechny vítal barevný, křídami vyzdobený chodník, který pro své pozvané hosty prvňáčci připravili. Byl Svátek Slabikáře.
Ve vlastnoručně vyrobených čepicích, se Slabikářem v podpaží a za zvuku písně Chválím Tě, Země má, vkráčeli v 16,00 hodin drobnými krůčky a lehce nervózní do své 1.třídy. Zde je čekali kromě rodičů i hosté: p.ředitel RNDr.Jaromír Vachutka, paní zástupkyně Mgr.Růžena Hynková, pan starosta obce Senice na Hané Ing.Michal Tichý, paní ředitelka MŠ Senice na Hané Jana Gruntová a paní učitelky z malé školy -p.uč.Mgr.Anna Květoňová, p.uč.Mgr.Renata Kubová a p.uč.Mgr.Šárka Šimková.
Děti se předvedly v básničkách, písničkách, rytmizacích, ve skupinové práci, luštily křížovky i kvízy, četly ze Slabikáře a na závěr zahrály písmenkovou pohádku.
Věřím, že všichni přítomní se dobře bavili, že děti zvládly i přes horko a odpolední únavu celý hodinu a půl dlouhý program na výbornou.
Za svoji pilnou práci byly všechny děti odměněny certifikátem za zvládnutí nástrah Slabikáře, od rodičů dárkem v podobě knihy, nechyběl slavnostní přípitek dětským šampaňským, sladkosti od hostů a nezbytné fotografování.
Moc děkujeme všem přítomným za vytvoření milé atmosféry.
Potlesk a slova uznání jsou pro mě i malé prvňáčky největší odměnou. Unaveni, ale spokojeni, jsme se rozešli do svých domovů.
Mgr.Jana Barabášová, tř.uč.1.třídy