Červenec 2007

Zahradní slavnost

9. července 2007 v 17:20 školní rok 2006/2007
Zahradní slavnost
Pátek 29.června 2007 nebyl pouze posledním dnem školního roku 2006 /2007, kdy si žáci domů odnášeli svoje vysvědčení, byl to den, kdy se předškoláci loučili se svojí mateřskou školou, ale také den, kdy se v areálu kulturního domu Senice na Hané konala Zahradní slavnost žáků senické školy s názvem "Jaký byl letošní rok?".
První část patřila žákům prvního až pátého ročníku. Začali nejmenší prvňáčci a v pásmu básniček a písniček představili Slabikář, druháci a třeťáci zahráli pohádky a žáci čtvrté třídy Dívčí válku. V asi hodinovém pásmu představili svůj celoroční projekt s názvem Poznáváme svět všemi smysly. Zpívali, recitovali i své vlastní básně, tancovali, zavedli nás do celého světa, připomněli týdenní projekt Jsme čistá obec?. Rozloučili se písničkou Pavouček, ve které si zavzpomínali na školu v přírodě a pěknou písní Chválím Tě, Země má.
Ve druhé části vystupovali žáci druhého stupně. Viděli jsme módní přehlídku, dramatizaci Erbenovy Polednice, pantomimickou filmovou soutěž, sportovní vystoupení žákyň sedmého a osmého ročníku na trampolínkách a veřejné rozloučení žáků devátých tříd s rodiči, učiteli, žáky i přáteli školy. Plni očekávání předstoupili žáci obou devátých tříd před přítomné hosty a následovalo představení moderátory Tomášem Hofírkem a Bárou Koutnou. Od třídních učitelek dostali pamětní odznak s logem školy a prvňáčci je dekorovali šerpou s názvem Absolvent ZŠ 2007.
Součástí této slavnosti byla prezentace prací žáků v přísálí KD, výstavka kronik a fotografií.
Poděkování patří všem účinkujícím, učitelům za přípravu programu, rodičům za občerstvení a zajištění diskotéky, ale také Obci Senice na Hané za poskytnuté prostory a všem hostům za vytvoření příjemné atmosféry.
Zahradní slavnost sklidila u přítomných úspěch a snad se stane tradicí.
- před generálkou se tulíme, na vystoupení se těšíme
- trénujeme v zimě, sluníčku, dostaneme jedničku ?
- Pan ředitel ZŠ Senice na Hané RNDr. Jaromír Vachutka
- už jsme skoro na řadě, úspěch ten je nasnadě
- pátá třída v soustředění, v Evropany hned se změní
- pojďte se mnou děti do školy, i když už je po zvonění ...
- ať to z vás nikdo nezmotá...
- Vítáme Vás tady dneska,v tento slavný den, snad to bude chvilka hezká, snažiti se budem jen
- já nejsem taška s nožičkami, ani hlas školní lavice,...
- o písmenkách veršujeme, my to skvěle dovedeme
- Slabikář je moudrá kniha, a v ní spousta písmen bývá,...
- Slabikáři, Slabikáři, tobě dneska oči září, budem na tě vzpomínat, byl jsi dobrý kamarád...
- Kubo, dojdi pro kládu...
- Už ji nesem, vracejí se domů lesem ...
- hráli jsme i zpívali, do rytmu pak tleskali, pohádky moc rádi máme, z knížek si je čítáváme
- Dívčí válka baví nás, pobavila taky Vás?
- my jsme ženy statečné, nevedem řeči zbytečné...
- Snad jsme se Vám líbili, my jsme se dost bavili.
- Austrálie zelená, dálku pro nás znamená, ..
- Co dělá medvěd koala, pořád si zpívá tralala...
- Už jsme doma z Austrálie, v Senici se nejlíp žije!
- Žlutá patří do Asie, někteří z nás do Indie, jiní zase do Číny, z papíru jsou noviny
- Afrika černá, Afrika černá, Afrika velmi, velmi černá
- Tančit s bubnem radost je, zvlášť když Kubík bubnuje
- Velkou louži přepluli jsme, Amerika je tu hned, zakotvíme, vystoupíme, jdeme objevovat svět
- Již nás zdraví Amerika, Indiáni z prérie, brambory nám podarují, dneska každý vaří je
- Anglicky Vám pějeme, v Evropě však žijeme
- Co je to svět ? Barevná koule vržená do vesmíru, třaskavé země i krajiny míru,..
- Tkáme pavučinku štěstí, je křehká, držte nám prosím pěsti!
-CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ, TVŮJ ŽÁR I MRÁZ, TVÁ TRÁVA ZELENÁ, DÁL VÁBÍ NÁS, MÁŠ ZÁVOJ Z OBLAKŮ, BÍLÝCH JAK SNÍH, HVĚZDO MÁ, BÁRKO ZÁZRAKŮ NA NEBESÍCH...
- Součátí Zahradní slavnosti byla i výstava prací žáků naší školy, výstava kronik a fotografií
- ZAZVONIL ZVONEC A ŠKOLNÍMU ROKU 2006 /2007 JE KONEC! DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST A PŘÍZEŇ. NA SHLEDANOU V ROCE 2007 /2008.