Květen 2008

Den dětí 4.třídy

31. května 2008 v 10:18 | Květoňová, 4. tř. |  květen 2008
Dneska prima pátek byl, každý z nás ho oslavil, nejprv dobré sladkosti dodaly nám radosti. V neděli již červen bude a s ním svátek dětí přijde, my to slavíme již dnes, zítra na nás čeká čarovný les. Venku ráno rosa je, proto ve třídě máme soutěže. Svačit jdeme na hřiště, a pak přišlo přírodní bludiště, začátek dost náročný byl, než to každý z nás pochopil. Tajenku jsme doplnili všichni dobře, znalosti užili jsme bystře. Potom přišlo sportování, kopaná i vybíjení, míčové hry máme rádi, s třeťáky jsme si zahráli, odpočinek závěrem přinesl nám parlament, hra to naše oblíbená, úspěch má ten, kdo nezapomíná.
Tohle zvládneme hravě.
"Katko, stůj rovně, ať to pěkně napíši": říká Kristýnka.
" Já myslím, Mildo, že správně je C", rozhoduje se Honzík.
Ivance s Andrejkou to šlo výtečně a bludiště zvládly jako první.
Dominik asistuje Verunce, aby se jí lépe četlo.
"Jani, jde to skvěle, pak pomůžeme klukům", říká Anetka.
Míša s Davidem rádi přijali pomoc od děvčat.
Jedeme dál...
Milda chytá výborně, bude těžké ho vybít.
"Házejte dál ", volá Ivanka.
A nenecháme se vybít ...
Peťa hraje kopanou výborně.
Nahrajte...
Míšo, pozor!

Louka plná hmyzu

28. května 2008 v 13:09 | Květoňová |  květen 2008
L - etí, letí motýlek O - kolo naší louky, U nás máme keře a hezký holky, K- atuška motýlka poznala A zvesela mu zpívala. / Anička Navrátilová/
H -odně zvířat žije u nás, M -usíme je chránit, ať je teplo nebo mráz, Y -psilon je písmenko, Z -ítra budu hodný, maminko. / Honzík Malý/
M -andelinka listy požírá A tak nám ničí přírodu, N -a listu křičí: Hurá! D -nes jsem se najedla, chtělo by to vodu. E -nergie ta mívá moc, L -eží často ve dne v noc. I -nu, líná velmi málo je, N -ikolka se kvůli ní napracuje. K -arolínka jí sbírat pomůže, A -le jedna bez druhé nic nezmůže./ Katka Kvapilová/
Kristýnka Tomanová a Kateřina Kvapilová
Michal Šobr, David Hanák a Miloslav Kašpar
Jana Vrzalová a Anetka Navrátilová
Andrea Čulíková a Kristýna Šobrová
Jan Malý a Petr Duda
Aňa Navrátilová a Ivanka Mlčochová

Květnový den plný her

15. května 2008 v 12:05 květen 2008
Dne 13.5.2008 se setkaly děti ze školní družiny Senice na Hané a Vilémova, aby spolu strávily odpoledne plné her.

Výlet do ZOO

15. května 2008 v 11:53 květen 2008
Dne 9. 5. navštívili žáci přírodovědného kroužku a 2. oddělení školní družiny ZOO v Olomouci. Během prohlídky jsme zjišťovali zajímavosti o životě zvířat /délka spánku, rychlost, věk,.../. Počasí se nám tentokrát vydařilo a výlet jsme si všichni užili.
Děti se svým adoptivním klokanem rudým.

Učíme se o husitech

14. května 2008 v 9:47 květen 2008
V hodinách vlastivědy cestujeme naší historií.
Václav IV. vzdělaný byl, ale ve vladaření často dobře nepořídil, za jeho vlády začaly zlé časy, morem onemocněly lidské chasy. Anetka Navrátilová
Jan Hus mistrem na pražské univerzitě byl ne jednoho studenta dobře vyučil, profesor byl skvělý mezi žáky oblíbený. Andrea Čulíková
V této kapli mistr kázal, proti zlořádům církve lidi nabádal, prodávání odpustků kritizoval a slušné a chudé kněze obhajoval.Milda Kašpar
Jan Hus byl kazatel, neokrádal žádných obyvatel, Zikmund ho dal upálit na hranici v Kostnici. Veronika Němcová
Znáte všichni Zikmunda? Je to liška podšitá, mstí se rychle jedna, dvě, jak to ale dopadne? Český lid ho za krále nechtěl, ale on na to vůbec nehleděl. Ivana Mlčochová
Husité svůj prapor měli, v bitvách s ním pak vítězili. Černý prapor s kalichem, vítězil často nad křižákem. Jan Malý
Z děla se už vystřelilo, po chvíli se zvítězilo, jmenuje se houfnice, objížděli s ní vesnice, teď si hoví v muzeu, tenhle klid jí dopřeju. Petr Duda
V jízdních hradbách střelci jsou, tím husitům pomohou, po nepříteli střílí kuší, drátěná košile jim sluší. Ve znaku červený kalich mají, navzájem si pomáhají, když pak bitvu vyhrají, radostně si zpívají. Karel Zbořil
Křižáci proti husitům bojovali, těžká brnění si oblékali. Toho husité využili a v blátě nad nimi lehce zvítězili. Chorálem - Kdož sú boží bojovníci často křižáky strašili, neboť ti se husitského zpěvu hodně lekali. Michal Šobr
Dominik Staněk
V rukou měly sudlice i některé dívčice, které v bitvách pomáhaly, všechny zbraně podávaly, hrdinky to byly skvělé, bojovnice zarputilé. Kristýna Šobrová
Žižka odvážný bojovník byl, v chudém jihočeském rodu žil. Od mládí jednooký byl i bitvy u Grunwaldu se zúčastnil, s husity mnohý boj vyhrál, před tím na rytíře byl pasován. Kristýna Tomanová
Poprvé se proslavil v bitvě u Sudoměře, bylo to roku 1420 na jaře. A potom to šlo z kopce, stal se mnoha bitev vůdce. Slepý byl už od mládí, svým vojákům vždy radí. Husité, husité, z boje utíkat nesmíte. Katka Kvapilová
Jan Žižka z Trocnova byl a moc bojů s husity zvítězil, taky v Plzni bitvu vyhrál a Bohuslava porazil. Jan dobrý vojevůdce byl a Jiřímu z Poděbrad věrně sloužil. Anna Navrátilová
U vesničky Sudoměř na památku stojí dnes pomník velký kamenný, ze žuly je stavěný. V ruce drží palcát velký, hlavu chrání helmicemi. Jana Vrzalová

Jsem čtenář

14. května 2008 v 0:31 | Jana Barabášová |  květen 2008
Malí prvňáčci se svými novými knihami, které dostali jako dárek od rodičů ke Svátku Slabikáře. Kéž jim láska ke knihám zůstane, kéž v nich nacházejí nové poznatky a kéž jim knihy přinášejí radost a uspokojení. Na několika snímcích již se svojí knihou pracují, protože jim nahradila Slabikář. Opisují z ní slova a věty, čtou, seznamují kamarády s tím, co právě čtou, doporučují kamarádům svoji knihu, atd. Práce s jejich knihou je velmi baví, čtou se zájmem a radostně sdělují, kolik již mají přečteno. Kniha je prostě jejich nová kamarádka.
- celá třída
- hoši nejenom s knihami, ale také s jeich velmi oblíbenými plastovými vršky, s nimž se baví o přestávkách a staví opravdu trpělivě a nápaditě
- děvčata u motýlků s přáními pro rodiče
- v lavicích při práci s knihou
- Honzík a jeho vršková pyramida

Kinderiáda

12. května 2008 v 1:16 květen 2008
Dne 6. 5. proběhl v Prostějově další ročník KINDERIÁDY. Na této soutěži reprezentovalo naši školu 8 žáků 2.-5. třídy: Vlaďka Tobiášová, Michael Rys, Hana Adamová, Petr Maksant, Anna Navrátilová, Karel Zbořil, Nicol Pospíšilová, David Vojtek.
Více o akci na: atletikaprostejov.ic.cz

Den maminek

12. května 2008 v 1:02 květen 2008
Neděle 11.května 2008 patřila všem našim maminkám. V kulturním domě byl pro maminky a babičky připraven krátký program, na kterém se podílela mateřská škola a žáci 1.stupně základní školy. Součástí programu byly básničky známých autorů i básně vlastní, taneček v podání žákyň 2.třídy, hra na flétnu žáků hudebního kroužku, písničky, které zpívala děvčata ze čtvrté třídy a recitace o maminkovské škole od děvčat 1.třídy. Příjemně překvapila Dominička Doláková a Eliška Koupilová, které si připravily sólová taneční vystoupení.
- naše školní moderátorka - Olinka Grulichová- v kulturním domě se sešlo opravdu hodně maminek i babiček- vystoupení předškoláků - Skřítkové, zedníci
- nejmenší seničtí novomanželé-děti z MŠ Senice na Hané- sólová tanečnice-Eliška Koupilová jako Nemo
- děvčata ze čtvrté třídy - Ivanka, Anička, Kristýnka, Katka, Jana a Katka ze třídy třetí jako malý pěvecký sbor
- děvčata z první třídy si právě zakládají firmu na maminkovskou školu
- Adélka, Petinka, Adélka, Petinka, Markétka
- opět děvčata ze čtvrté třídy
- malé flétnistky-Adélka, Maki, Natálka, Eliška, Janička, Adélka
- vítězové recitační soutěže z obvodního kola v Cholině- Jirka, Janička, Kačka, Kristýnka, Anička, Klaudinka, Adélka
- taneční vystoupení žákyň druhé třídy na píseň Voda, voděnka

Umím pomáhat?

12. května 2008 v 0:52 květen 2008
Umím pomáhat? To je název jednodenního projektu žáků 1.,2.,4. a 5. třídy. O co vlastně šlo? Zjistit u žáků jejich dovednost zvládnout ošetřit běžná zranění, přivolat telefonickou pomoc a přitom dodržet základní pravidla telefonování, ... Cílem bylo, aby se žáci naučili pravidla pro poskytnutí první pomoci při bezvědomí, při zástavě dýchání, aby se naučili zastavit žilní i tepenné krvácení a přenést zraněného. Ve věkově různorodých skupinkách se to všechno žáci učili navzájem.
Projekt se uskutečnil v pátek 9.května 2008. První část proběhla v prostorách školy, na druhou část jsme se vypravili do Hliník na místní hřiště.
Na fotografiích se sami podí vejte, jak se nám vedlo:

Svátek Slabikáře

8. května 2008 v 15:51 květen 2008
"Slabikář je moudrá kniha a v ní spousta písmen bývá.
Bydlí v ní i slabiky, i tečky-malé puntíky.
Každý z nás ji pročítal, usmíval se, brečíval.
Číst z vám z ní dnes budeme, pohádky zahrajeme."
Ve středu 7.května 2008 za nádherného slunečného počasí se do malé školy v Senici na Hané v odpoledních hodinách scházeli rodiče, prarodiče a s nimi jejich prvňáčci, kteří slavili svůj velký den. Všechny vítal barevný, křídami vyzdobený chodník, který pro své pozvané hosty prvňáčci připravili. Byl Svátek Slabikáře.
Ve vlastnoručně vyrobených čepicích, se Slabikářem v podpaží, ve sluníčkově žlutých zářivých tričkách a za zvuku písně Pramínek, která nás provází celým rokem, vkráčeli v 16,00 hodin drobnými krůčky a lehce nervózní do své 1.třídy. Zde je čekali kromě rodičů i hosté: p.ředitel RNDr.Jaromír Vachutka, paní zástupkyně Mgr.Růžena Hynková, pan starosta obce Senice na Hané Ing.Michal Tichý a paní učitelky z 1.stupně - p.uč.Mgr.Anna Květoňová, p.uč.Mgr.Renata Kubová, p.uč Jitka Dočkalová a p.uč.Mgr.Šárka Šimková.
Děti se předvedly v básničkách, písničkách, rytmizacích, ve skupinové práci, luštily křížovky i kvízy, četly ze Slabikáře a na závěr zahrály čtyři pohádky. O budce, O princezně, O Koblížkovi a O třech prasátkách.
Věříme, že všichni přítomní se dobře bavili, že děti zvládly i přes horko a odpolední únavu celý hodinu a půl dlouhý program na výbornou.
Za svoji pilnou práci byly všechny děti odměněny certifikátem za zvládnutí nástrah Slabikáře, od rodičů dárkem v podobě knihy, nechyběl slavnostní přípitek dětským šampaňským, sladkosti od hostů a nezbytné fotografování.
Moc děkujeme všem přítomným za vytvoření milé atmosféry.
Příjemné bylo i malé posezení s občerstvením po této slávě.
Potlesk a slova uznání jsou pro malé prvňáčky největší odměnou. Unaveni, ale spokojeni, jsme se rozešli do svých domovů.
- třídu jsme si vyzdobili, u portrétů se pobavili
- Slabikář jsme vybarvili, na svátek se moc těšili
- ještě nejsme všichni tady, čekáme na kamarády
- první vzácný host je tu, to je důvod k úsměvu ( paní zástupkyně Růžena Hynková)
- před školou se scházíme, nejdříve se fotíme- již jsme vzorně nastoupeni, hudba zatím ale nezní
- nervózní jsme trošičku, opakujem básničku
- na Pramínek vcházíme, na vás se moc těšíme
- pěkně si nás prohlédněte, žlutá barva sluší nám, přidáme vám k tomu úsměv, kéž vám radost udělá
- vítáme vás tady dneska, v tento slavný den, snad to bude chvilka hezká,
snažiti se budem jen
- vítáme pana starostu Senice na Hané Ing.Michala Tichého
- na přivítání čeká pan ředitel naší školy RNDr. Jaromír Vachutka
- a už vážně začínáme, nasloucháme, koukáme, odpovědi hledáme
- se čtením nám radily, za chybičky hladily, svátek budou brzy mít, zaslouží si mnohem víc-Kdo? No přece MAMINKY.
- Abeceda, to je věda, bez ní se žít prostě nedá...
- do skupin se rozdělíme, pak si krásně zaluštíme
- tajenka je vytvořená, o partě, co chce být skvělá
- křížovku jsme doplnili, Slabikář tak vyluštili
- teď vám z něho přečteme, to už dneska svedeme- Jirka
- každý ukázku svou má, to se krásně poslouchá - Petinka
- o kocourku, kočičce, máte příběh ve chvilce - Valinka a Anetka
- všichni zvládli čtení svoje, certifikát čtou teď vstoje, zasloužený vskutku je, prvňáček se raduje
- každý svoje jméno hledá, oči z něho teď nezvedá
- Anetka je veselá, škola problém nedělá
- písmenka nás trápila, vůbec nás nešetřila, Ámos by se radoval, všem z nás by gratuloval
- s přáním jsou tu andělé, z páté třídy veselé- sladkosti ty máme rádi, darují je kamarádi
- ruce plné dárků máme, to si ale pochutnáme, ...- přeje paní učitelka- od rodičů překvapení, kniha, nad kterou dnes není, věnování ukrývá, písmenka připomíná- šampaňské k oslavě patří, ...- číše právě zvedáme,...- živijó si zpíváme- od pohádek klíček máme, pro vás je teď otvíráme.. V poli stála budka - Tomášek ...
- já Markétka - myška Hrabalka, já Petinka - žabka Kuňkalka, já Janička- zajíček Ušáček
- já Valinka - pejsek Hafánek- a já Magdalénka - kozlíček Roháček
- žijte si tu pěkně v klidu, nejsem přece Kazisvět - Anetka jako Medvěd Huňáč Fuňáč- Honzo, já jsem nešťastná, ztratila jsem korále, jak se bez nich ukážu, dneska večer na bále?
- Adélka o Koblížkovi vypravuje pohádku, jak dopadne Koblížek, uslyšíte za chvilku..
- Raďa do světa se koulí, potkává tam zajíčka,
- liška, ta má za ušima, nakonec sní Koblížka
- Cvalík, Balík, Boubelka, tři prasátka veselá, to je další pohádka, radost vám teď udělá
- Petinka je vypravěč, co zná skvěle svoji řeč
- Cvalík, Balík, kámoši, v bažince si lenoší
- Boubelka, to každý viděl, domeček má celý z cihel
- Větřisko už tady řádí, domečky hned dolů pádí,
- cihlový je pevný moc, Větřisko má trochu zlost
- Ríša, smutné prasátko,
- na Pavlíka právě volá,
- u Boubelky právě prosí, krásná slova mu teď nosí,
- Zazvonil zvonec, pohádkám i Svátku Slabikáře je teď konec !!!!!!