Duben 2009

Recitační soutěž

29. dubna 2009 v 13:46 | Mgr.Jana Barabášová |  duben 2009
V úterý 28.dubna se 15 děvčat a chlapců z 1. až 5.třídy naší školy vydalo vláčkem do nedaleké hanácké vesnice Cholina. V místní škole se zde konala recitační soutěž, ve které mezi sebou poměřili své recitátorské umění žáci z Choliny, Vilémova, Senice na Hané a nově z Laškova. V příjemném prostředí cholinské školy se nám dařilo.
Získali jsme 3 první místa - Kristýnka Janečková z 1.třídy, Valinka Renotiére ze 2.třídy a Kristýnka Tomanová z 5.třídy, jedno druhé místo - Magdalénka Nevrlá ze 2.třídy a jedno třetí místo - Tomášek Grézl, z 1.třídy.

Všem dětem patří pochvala za vzornou reprezentaci naší školy!

- už sedíme ve vláčku a jedeme


- aby nám čas do soutěže rychleji utekl, domluvily nám cholinské paní učitelky
návštěvu na výstavce strouhátek
... a bylo co vidět...
- že mají v Cholině dětské hřiště dnes už také víme, stihli jsme si ho celé projít a užít- ale to už jsme ve škole a paní ředitelka Žaneta Gruntová nás se svými žáky mile vítá
- jsme v hanácké vesnici, takže jak jinak, než hanácky a dokonce v krojích

- porota je v soutěži důležitá, její členové usedli na svá místa, zatím se příjemně usmívají
... snad budou shovívaví a tolerantní...

- publikum je pozorné a soustředěné, v duchu si každý opakuje svoji básničku
- porota se již radí a vybírá vítěze nejmladší kategorie- tedy prvňáčků
- máme to za sebou, už se vyhodnocuje - druhý zleva je Tomášek Grézl,
který skončil třetí mezi prvňáčky
- druhá zleva je Magdalénka Nevrlá, druhá mezi druháčky
- a tady jsou ti nejlepší - zleva Kristýnka Janečková, nejlepší prvňačka,
vedle ní Valinka Renotiére, nejlepší druhačka
a ukryta za paní ředitelkou je Kristýnka Tomanová, nejlepší recitátor mezi páťáky
- společné foto všech před cholinskou školou
- už jsme na nádraží, čekáme na vláček, který nás zaveze domů


- Hurá, jsme doma, vítá nás nová senická zastávka!

Naše Země kulatá

27. dubna 2009 v 15:48 | Mgr.Jana Barabášová |  duben 2009
Naše Zem je kulatá, bydlí na ní zvířata.
My to víme, dobře známe, Zemi rádi pomáháme.

Ekologie je věda, ví to holka, kluk i děda,
jak přírodu ochránit, dlouhou radost z ní pak mít.
- Petinka, ekologie a ptáci
- Raďa, ekologie a vše, co může být v přírodě
- každý druháček se svým zamyšlením nad ekologií
- ekologie a stromy
- ekologie a to, co přírodě škodí
- ekologie a květiny

- ekologie a příroda
- ekologie a savci
- ekologie a ptáci
- příroda jsou také stromy, které dneska kouzlit umí,
vyčarují, co kdo chce, radost, štěstí od srdce
- hrajeme si, čteme knihy,
dozvídáme se v nich divy,
vystřihujem, lepíme,
vždy se dobře bavíme
- přání v rukou nalepíme,
Zemi jimi ozdobíme,
ať je zdravá, veselá,
ať si vrásky nedělá
- Z vršků svět, je tu hned,
to nás baví velice,
vždyť jsme přece kluci, holky,
ze školy ze Senice.
- Jak mravenci tvoříme,
lepíme a třídíme,
svět už máme skoro celý,
že byste ho vidět chtěli?
- Svět je celý, je to jisté,
všude moře září čisté,
pouště, lesy, nížiny
i sněhové planiny,
kolem světa dětičky,
správní kluci, holčičky,
jsou to bezva druháci,
co umí vzít za práci.
- Vloudila se chybička, kdopak ji sám objeví, tomu patří jednička!

Duben -Den Země, Čarodějnice - třetí třída

27. dubna 2009 v 14:37 | Mgr. Monika Kalabisová |  duben 2009
Dne 22.4. slavíila svůj velký svátek ZEMĚ. I žáci třetí třídy si pro Ní připravili dárek. Rozdělili se
na kluky a dívky a pokoušeli se vytvořit její podobu z přírodnin.

A toto jsou již všichni utoři se závěrečným blahopřáním: " Ať je naše Země stále tak krásná, zdravá a neničí ji žádné odpadky, výfuky z aut ani zlí lidé."
V pátek jsme strávili den s čarodějnicemi. Od rána jsem si o nich povídali, zjišťovali, jaké jsou,
co umí a co zase naopak ne. Jedním z čarodějnických úkolů bylo také vymyslet pohádku či príběh o libovolné z nich. Na závěr jsme je pokusili i namalovat. Dokonce i divadlo se povedlo.

Máme rádi přírodu

24. dubna 2009 v 18:11 | Mgr. Anna Květoňová |  duben 2009
Přání Zemi od prvňáčků

Země, Země, Zemička
je krásná jako kytička,
aby stále čistá byla,

se zvířátky se chlubila,

to jí přejeme v dnešní den,

ať je šťastná stále jen.

Jaká je příroda a co do ní patří?
MY PŘÍRODU RÁDI MÁME, S OBLIBOU SI O NÍ POVÍDÁME.

Návštěva knihovny

20. dubna 2009 v 14:43 | Mgr. Renata Kubová
Na začátku měsíce dubna navštívili čtvrťáci místní knihovnu. Paní knihovnice pro nás měla připravené pověsti. Připomenuli jsme si, co je to pověst a jejich rozdělení /místní, historické, legendární, o lidech, o erbech/. Dozvěděli jsme se, že o našem okolí psali Josef Koudelák a Martin Strouhal. Prohlédli jsme si spoustu zajímavých knížek a některé si půjčili.

Hanácký talent

18. dubna 2009 v 22:16 | Mgr. Anna Květoňová |  duben 2009
V sobotu 18.4. pořádala agentura SEJA pro děti z Konicka a blízkého okolí soutěž v dramatizaci, zpěvu a tanci. Protože máme v naší škole hodně šikovných dětí, některé jsme již v zimě do 1. ročníku této soutěže přihlásili. Po pilném nacvičování, přišel rozhodující den a s ním velké napětí všech soutěžících. Od 14,00 hodin se sjížděli ke KD v Bohuslavicích rodiče se svými dětmi.
V zaplněném sále vystupovaly děti z MŠ - Senice na Hané, ze ZŠ - Konice, Bohuslavic, Hvozdu, Vilémova a Senice na Hané a z gymnázia - Konice.
Naši školu reprezentovalo 5 děvčat -
Michaela Kalabisová z 1.tř. zpívala píseň Kocourek a doprovázela se sama hrou na CASIO
Eliška Opletalová z 2.tř. zpívala píseň Brouček a doprovázela ji Kateřina Zelníčková
Dominika Doláková ze 4. tř. tancovala v rytmu HIP HOPU
Lucie Štefanová z 8. tř. zpívala píseň Bláznova ukolébavka a také ji doprovázela Kateřina Zelníčková. Všem patří velká pochvala za jejich vystupování a odvahu. Všechny předvedly krásný výkon. Poděkování patří i jejich rodičům, kteří je sem přivezli a posilovali je.

Eliška se usmívá, trému ona nemívá.
Lucka s Katkou také v klidu, zastupují jednu třídu.
Dominička je dnes svěží, na vystoupení se už těší.

A je to tady. První zpívala naše Lucka.
Jako druhé číslo byla Eliška.
Třetí malá Michalka.
Taneční vystoupení Dominičky bylo v závěru odpoledne.
Inženýr Mačák - zástupce regionu Haná, nás seznámil s rozhodnutím komise, která to měla velmi těžké.

Již se začnou rozdávat ceny.
V pěvecké kategorii zvítězila Míša Kalabisová.
V taneční kategorii bylo také vítězství naše zásluhou Dominičky Dolákové.

Za výborný zpěv dostala odměnu i Eliška Opletalová.

Krásně zazpívala a cenu si odnáší i Lucka Štefanová.
Nejlepší dramatizaci pohádky předvedly děti ze senické MŠ.
BLAHOPŘEJEME VÍTĚZŮM A JIŽ NYNÍ SE TĚŠÍME NA 2.ROČNÍK.

Den Země a Ukliďme svět!

17. dubna 2009 v 13:09 | Mgr.Jana Barabášová |  duben 2009

Do celosvětové akce Ukliďme svět! se zapojili i žáci z naší školy. Dopoledne jsme věnovali úklidu obce, sbírání papírků a všeho, co do volné přírody nepatří a také zjišťování proč a od kdy se slaví Den Země. Uklízelo se, bádalo, sepisovalo, výtvarně zpracovávalo vše, co se zjistilo.
- Máme pytle, rukavice, chuti také dost, uklidíme obec dneska, příkopu i most.

- Také my se zapojíme, přírodu si uklidíme - prvňáčci.

- Připraveni, začínáme, před akcí si zamáváme.


- Sledujeme bedlivě, sbíráme vše poctivě.

- Zatím pytle prázdné máme, s kámoškou si povídáme.


- Slunce svítí, smetí máme, tak se na svět usmíváme.

- Stromy kvetou, vítr fouká, kostel se na všechno kouká.

- Jsme pořádní chlapíci, uklidíme ulici.


- Kolem Blaty půjdeme, možná něco najdeme.- Do cíle jsme dorazili, mnoho pytlů naplnili.

- Svačinku si zasloužíme, na lavičce posedíme.


- Ještě hřiště projdeme, nedopalky najdeme.

- Hodnocení nastává, odměna se dostává.


- Dobrý pocit z práce máme, pytle na hromadu dáme.


- Uklizeno všude máme, s přírodou si pohráváme.
- Písmenka už dobře známe, z kytiček je poskládáme,
k tomu úsměv přidáme, přece jaro vítáme.

- Jarní strom vám nabízíme, přidáváme básničku,
složili jsme ji teď sami, patří také sluníčku.


Strom

Stromů je plný svět, na jaře mají květ.
Stromy budem sázet a nebudem do nich házet.
Mámu, tátu nemají, ovoce nám dávají.

( Vojta, Honza, Jirka, Tom)

Stromů je plný sad a já ho mám moc rád.
( Pavel, Ríša, Radek, Tom)


Motýlek

Já motýlek malý, je nás plno v kraji.
Náš motýlek pestře svítí, vyrobený je jen z kvítí.
Sluší mu i žlutá, modrá, pro motýlka každá dobrá.
(Eliška, Markéta, Peťa )

Jsem krásně barevný, od jara až do zimy.
Někdy vidím holčičky, potom zase kytičky.
Včelky kytky opylují, vosy nás zas píchají.
( Adélka, Jaňula)

Motýlka jsme dělali, přitom jsme se chechtali.
Vesnici jsme uklidili, přitom jsme se nenudili.
Dneska byl moc pracný den, dobrou noc vám přejem všem.
(Valinka, Magdalénka, Anetka, Peťka)

_ Den Země dnes slavíme, s přírodou se bavíme.
Kvete, cvrliká a voní, zajíci se v poli honí.

Vesnici jsme uklidili, přitom se i pobavili.
V stromech bzučí včeličky, my skládáme básničky.

Sluníčko nás krásně hřeje, kos kosici píseň pěje,
hřiště je dnes plné dětí a v pytlích je všechno smetí.

Přejem Zemi hodné lidi, co si štěstí nezávidí.
( žáci 2.třídy)

Jaro ve výtvarné výchově

16. dubna 2009 v 6:28 | Mgr.Jana Barabášová |  duben 2009
KRÁSNÉ JARO PLNÉ SLUNÍČKA A POHODY VÁM VŠEM PŘEJÍ
ŽÁCI 2.TŘÍDY ZE SENICE NA HANÉ.
Jaro nalákalo ke svému výtvarnému tvoření žáky druhé třídy.
A jak se jim to povedlo, podívejte se sami.
A komu se to povedlo? Tak to se podívejte také.
- VŠECHNO VENKU LEZE, BZUČÍ, POLETUJE,
OŽÍVAJÍ PROSTĚ NEJENOM NAŠE DĚTI, ALE I CELÁ PŘÍRODA
- NA JAŘE, KDYŽ KVETE SAD, NA SVĚTĚ JE KAŽDÝ RÁD....

- výsledek skupinové práce druháčků na téma:
Dobré slovo, vlídná věta je klíč ke všem dveřím světa.....
- druhácké vrškohraní

- Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný
Velikonoční soutěž

15. dubna 2009 v 7:29 | Eva Juříková |  duben 2009
Ve středu 8.4.2009 jsme se zúčastnili vyhodnocení velikonoční soutěžě, které se konalo
na základní škole Drahanovice. Děti se do soutěže zapojily s nadšením. Po vyhodnocení soutěže nás kamarádi z Drahanovic provedli po třídách, kde jsme se inspirovali novými nápady.
Hody, hody, doprovody

3. dubna 2009 v 12:43 | Mgr. Anna Květoňová |  duben 2009
Velmi se těšíme na svátky jara VELIKONOCE. Chystáme výzdobu a učíme se říkanky.
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vymlátím je maličko.
Naše malovaná vajíčka.
Julinka se svým výrobkem.
Tomášek a jeho vajíčko.
Lucinka s Luboškem při práci.
Soustředěná Nikolka.
Kristýnka pozoruje souseda.
Anička zápasí s mašličkou.
Jiná vajíčka na zavěšení.
Míša se svým vajíčkem.
Autobus veze děti do školy.
HURÁ, VELIKONOCE, JSOU TU ZASE PO ROCE.