Srpen 2010

Startujeme nový školní rok!

31. srpna 2010 v 0:55 | Mgr.Jana Barabášová |  září 2010
DÍTĚ JE KVĚTINOU, NADĚJÍ, RADOSTÍ,
NECHŤ JE ŠKOLA HROU A DÍLNOU LIDSKOSTI.
                                                      Jan Ámos Komenský
v
Milá děvčata, milí hoši, vážení rodiče, hosté.

Dovolte, abychom Vás přivítali na našich stránkách ve školním  roce 2010/2011.

Dva prázdninové měsíce utekly jako voda, je tady září a s ním přichází 
nejenom noví prvňáčci,
 ale také hodně tvůrčí práce.
 Letošní rok bude zaměřen na seznamování se a bádání po našem regionu.
Půjde o získávání informací o minulosti i současnosti, kultuře, tradicích a zvycích,
osobnostech i přírodě, budeme zpívat i tančit, ale hlavně se budeme bavit.
Celý roční projekt žáků 1. stupně nese název
Haná - srdce Česka
a je jednou z částí projektu celoškolního,
 který je zaměřen na zbývající kraje naší republiky. 
Budete -li mít pro nás nějaký nápad, inspiraci, materiály,...,
které bychom  mohli při našem projektování využít, budeme rádi.

Přejem všem vykročení tou správnou nohou,
hodně dobrých zpráv, trpělivost, toleranci,
pevné zdraví a pokud možno - stálý úsměv na tváři.

Těšíme se na Vás, na Vaše nápady a spolupráci.

Vaše paní učitelky Jana, Anička, Monika, Renata