Duben 2011

Máme rádi básničky aneb soutěžíme v recitaci

28. dubna 2011 v 23:15 | Mgr. Jana Barabášová |  duben 2011
Čtvrteční odpoledne dne 28. dubna se stalo slavnostním dnem pro 15 žáků z první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy. Těchto 15 dětí jelo reprezentovat sebe, ale i školu, na recitační soutěž do Vilémova. V konkurenci tří dalších škol - Choliny, Haňovic a pořádajícího Vilémova si všichni vedli velmi dobře a zaslouženě si odvezli domů čtyři první místa, dvě místa druhá a jedno třetí. A zajímá vás, kdo jsou ti šťastní odměnění? Za prvňáčky si přivezl první místo Matyášek Moťka, druháčci získali místa dvě: prvenství si svým projevem a milým přednesem zasloužila Zorinka Tichá, místo druhé Peťa Prucek. Za třeťáčky bodovala a první místo získala Michalka Kalabisová. Ani čtvrťáci nepřišli zkrátka. Druhé místo vybojovala Eliška Opletalová s básničkou o Seničce, kterou pro ni napsal její tatínek. Závěr patřil páťákům. Ani tady jsme se nenechali zahanbit. Helenka Opletalová získala bronz a loňské pomyslné zlato obhájil Martin Havlíček.
Veliká pochvala a poděkování patří všem recitátorům.
Vzorně a zodpovědně reprezentovali naši školu pěkným projevem i vystupováním.
Děkujeme!

- už jsme připraveni, zkoušíme pozonost
- chvilka odpočinku jistě neuškodí
- pozorné publikum je základ
- s úsměvem jde všechno líp

- prvňáčci jsou připraveni vyslechnout výsledky
- Matyášek - nejlepší prvňáček
- tady jsou již druháčci
- paní předsedkyně poroty gratuluje ke druhému místu Peťovi Pruckovi
- a k prvnímu místu Zorince Tiché
- k vyhlášení jsou nastoupeni třeťáčci

- vítězka Michalka
- právě přebírá ocenění Eliška ze čtvrté třídy
- v kategorii páťáků získala třetí místo Helenka
a první místo Martin
- a tady je porota, která neměla rozhodování vůbec jednoduché
- společné foto před vilémovskou školou
- a na závěr sladká ledová odměna a čekání na autobus


Děkujeme všem recitátorům za vzornou reprezentaci sebe i školy
a přejeme mnoho dalších skvělých nejen recitátorských úspěchů!

Vítáme jaro a vynášíme smrtku

25. dubna 2011 v 15:36 | Mgr. Jana Barabášová, Mgr. Anna Květoňová |  duben 2011
Druháčci z naší školy se rozhodli, že ostatním žákům přiblíží tradici vynášení smtky. Nebyla sice smrtná neděle, byla středa 20. dubna, ale sluníčkové počasí i nálada nás v této akci jen podpořily.
Vytvořili jsme průvod a za pokřiku básniček a písniček jsme se přesunuli až k břehu řeky Blaty, kde nakonec smrtka skončila. Teď už bude jistě jen krásně, jarem voní nejenom tráva, ovocné stromy, ale i úsměvy našich nejmenších.
Nabízíme pár fofografií z naší akce:
Pohodové jaro, hodně sluníčka a stálý úsměv
přejí všichni z malé školičky ze Senice.

Oslavujeme Den Země

18. dubna 2011 v 20:57 | Mgr. Anna Květoňová, Mgr. Jana Barabášová |  duben 2011
Je pondělí 18. dubna a my jsme připraveni vyrazit do terénu
a zapojit se tak do celosvětové akce Ukliďme svět!
Začali jsme písničkou
Dnes má někdo svátek....
Máme pytle, rukavice, k uklízení chuť,
Zemi dneska vyčistíme, slibujeme, buď jak buď!

Chválíme Tě, Země, za dary, které nám přinášíš.
Nejprve projdeme vesnici a uklidíme si ji, ať se nám ještě více líbí.
Vymeteme nedopalky cigaret u laviček na hřišti. Ach, ti kuřáci!
Katuška cestou našla i čtyřlístky pro štěstí.
Vyhrabeme větší klacíky a kameny, ať si při cvičení nezvrtneme kotník.
Tom s Ondráškem v akci. Smetí nejdřív posbírají, pak do pytle nasypají.
Po práci všem dobře chutná, to co máma nám nachystá.
Dnes má někdo svátek a my se dáme do plnění znalostních úkolů.
Matyášek při práci.
Vyluštili jsme, co máme podle indicií hledat.
Ve skupinách jsme pracovali a překážky zdolávali.
Dary země jsme z přírodnin vytvořili.
Řepa cukrovka
Zástupce zeleniny - mrkev.Lilek brambor
Kukuřice
Obilí
Řepka olejka

Slunečnice

ChmelVládci jednotlivých darů.


Práce se nám podařila, dobrá parta zvítězila.
Krásný den jsme prožili, Senici uklidili. Dary Hané dobře známe, často si je vychutnáme.
Dary Země nabízíme, ve škole je vystavíme!

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ PROJEKTY!

Hanácký talent

16. dubna 2011 v 19:17 | Mgr. Jana Barabášová, Mgr. Anna Květoňová, Mgr. Monika Kalabisová |  duben 2011
Již třetím rokem pořádá agentura SEJA pro talentované děti soutěž ve zpěvu, tanci a dramatizaci. I naše škola zde měla několik výborných zástupců. V sobotu 16. dubna jsme se sešli v KD v Bohuslavicích, abychom podpořili naše soutěžící přítomností a potleskem.
Čekáme na začátek s napětím.

Danielka Fišerová krásně a odvážně zpívala písničku ZLATÉ STŘEVÍČKY.
Zorinka čistě zanotovala píseň Helenky Vondráčkové MALOVANÝ DŽBÁNKU.Míša Kalabisová měla úspěch s písničkou PÁTÁ.


Adélka Nimmrichterová nádherně zazpívala písničku z filmu S tebou mne baví svět , SLADKÉ MÁMENÍ.


Žáky 2. stupně velmi úspěšně reprezentoval Lukáš Lakomý s písní YESTERDAY.


Eliška Opletalová výrazně zarecitovala báseň o Seničce, kterou napsal její tatínek Ivo Opletal.
Soutěž zakončila naše nejmladší zástupkyně pětiletá Leonka Kalabisová s písničkou SNĚŽÍ.

Mladým zpěvákům zazpívala profesionálka Danka Magálová, zpěvačka dechové kapely Moravanka, která zároveň byla jednou z porodkyní.


Porota začíná rozdávat ceny. Nejprve zástupci jednotlivých škol a školek dostávají upomínkové předměty.

Drobné dárky dostávají všichni soutěžící.
Svým vystoupením nám radost udělali všichni naši žáci, ale zvítězit v silné konkurenci mohli jen tři.
V celkovém hodnocení poroty obsadil krásné 3. místo Lukáš Lakomý.

Na nádherném 2. místě skončila Míša Kalabisová.

DĚKUJEME VŠEM SOUTĚŽÍCÍM ZA VZORNOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY A PŘEJEME JIM DALŠÍ KRÁSNÉ ÚSPĚCHY.

Hrajeme si s básničkami aneb recitování máme rádi

15. dubna 2011 v 13:55 | Mgr. Jana Barabášová |  duben 2011
V pátek 15. dubna se scházeli do školy žáci svátečně oblečeni. Čekala je recitační soutěž.. 52 recitátorů bylo připravených své básničky přednést svým kamarádům ve školním kole. Tak hodně štěstí, začínáme!
Publikum je již připraveno a netrpělivě očekává první kamarády - recitátory.


Porota měla velmi těžkou práci. Vybrat tři nejlepší kulturní výkony, které by naši školu reprezentovaly v oblastním kole ve Vilémově, bylo opravdu náročné. Úžasní byli totiž všichni. Všem dětem k jejich výkonům gratulujeme!

Přesto - tři nejlepší recitátoři z první třídy: Honzík Zatloukal, Matýsek Moťka a Michaelka Horáková
Vybraní recitátoři ze druhé třídy - Danielka Fišerová, Peťa Prucek a Zorinka Tichá
Třetí třídu reprezentují - Míša Kalabisová, Pavlík Coufal a Kristýnka Janečková
Ze čtvrté třídy byli vybrány - Valinka Renotiére, Magdalénka Nevrlá a Eliška Opletalová


Do oblastního kola přejeme všem recitátorům hodně štěstí, dobrou paměť a vnímavé publikum!

Vodní čarování

15. dubna 2011 v 8:34 | Mgr. Renata Kubová |  duben 2011
Čtvrťáci se vypravili na Sluňákov na program Vodní čarování. Povídali si jaká může být voda, kde vodu najdou, proč je důležitá nejen pro člověka. Ve dvojicích vytvářeli sousoší o vodě, povídali si o koloběhu vody v přírodě a použili pracovní listy. Nejvíce se jim líbilo lovení v místním potoce a prohlížení ulovených živočichů pomocí lupy. Připomenuli si také další živočichy a rostliny kolem vody.
Světový den zdraví ve druhé a třetí třídě

7. dubna 2011 v 14:55 | Mgr.Monika Kalabisová, Mgr. Jana Barabášova |  duben 2011
Dne 7.4.2011 jsme ve druhé a třetí třídě slavili Světový den zdraví. Začali jsme již ráno, pokračovali výbornou svačinkou, jak jinak než zdravou a oslavu ukončili venku, kde vznikaly skřítci a víly Zdravěnci a Zdravěnky. Hrály se všelijaké scénky na toto téma a závěrem novináři v našem podání zjišťovali informace o životním stylu svých kamarádů.
Než jsme odešli na oběd, připomněli jsme si také, že sport je nedílnou součástí zdraví, stejně jako smích a láska.
Krásný zdravý den přejí žáci druhé a třetí třídy a jejich paní učitelky.
Aprílový den

1. dubna 2011 v 13:45 | Mgr.Monika Kalabisová, Mgr. Jana Barabášova |  duben 2011
1. duben - legrace je den,
my s chutí si ji užijem.
Třeťáci si žertík nachystali,
kostýmy své si oblékali.
Dědeček, babička či miminko,
nemračí se ani malinko.
Prvňáčci i druháčci,
užijí si legraci.
Vítejte nás prvňáčci,
budeme vás učit legraci.
Ke druhákům příjdem hned,
smích zde bude burácet.
Paci, paci.. bába jede z kopečka,
jak opravit u traktoru kolečka?
To naučí Tě z patra
maskovaných třeťáků parta.

Radimek - učitel nový,
rád přečetl Ondráškovi.
Mimi Davča bez chyby,
co úsměv mu nikdy nechybí.
I na mimčo Míšu Sonička
kulila svá očička.
Poslední aprílové foto.
Tenhle žertík, ten stál za to!
My přejeme Vám všem,
veselý aprílový den.
Žáci třetí třídy